nl.json 27.7 KB
Newer Older
Antonin's avatar
Antonin committed
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
{
  "Generic": {
    "Make your polls": "Maak je polls en datumprikkers",
    "Home": "Home",
    "Poll": "Poll",
    "Save": "Opslaan",
    "Cancel": "Annuleren",
    "Add": "Toevoegen",
    "Remove": "Verwijderen",
    "Validate": "Valideer",
    "Edit": "Bewerk",
    "Next": "Volgende",
    "Back": "Vorige",
    "Close": "Sluiten",
    "Your name": "Je naam",
    "Your email address": "Je emailadres",
    "(in the format name@mail.com)": "(in het formaat naam@mail.com)",
    "Description": "Beschrijving",
    "Back to the homepage of": "Terug naar de homepage van",
    "days": "dagen",
    "months": "maanden",
    "Day": "dagen",
    "Time": "Tijd",
    "with": "met",
    "vote": "stem",
    "votes": "stemmen",
    "for": "voor",
    "Yes": "Ja",
    "Ifneedbe": "Indien nodig",
    "No": "Nee",
    "Legend:": "Legenda:",
    "Date": "Datum",
    "Classic": "Klassiek",
    "Page generated in": "Pagina gegenereerd in",
    "seconds": "seconden",
    "Choice": "Keuze",
    "Link": "Link",
    "Search": "Zoek",
    "Creation date:": "Aanmaakdatum:",
    "Caption": "NL_Légende",
    "ASTERISK": "*"
  },
  "Date": {
    "dd/mm/yyyy": "dd-mm-yyyy",
Antonin's avatar
Antonin committed
45
46
    "datepicker": "dd/mm/yyyy",
    "datetime_parseformat": "d/m/Y",
Antonin's avatar
Antonin committed
47
48
    "FULL": "%A %e %B %Y",
    "SHORT": "%a %e %b %Y",
Antonin's avatar
Antonin committed
49
50
    "DAY": "%a %e",
    "DATE": "%d/%m/%Y",
Antonin's avatar
Antonin committed
51
    "MONTH_YEAR": "%B %Y",
Antonin's avatar
Antonin committed
52
    "DATETIME": "%d-%m-%Y %H:%M",
Antonin's avatar
Antonin committed
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
    "Add range dates": "NL_Ajout d'un intervalle de dates",
    "Max dates count": "NL_Vous pouvez sélectionner au maximum 4 mois",
    "Start date": "NL_Date de début",
    "End date": "NL_Date de fin"
  },
  "Language selector": {
    "Select the language": "Selecteer taal",
    "Change the language": "Wijzig taal"
  },
  "Homepage": {
    "Schedule an event": "Plan een evenement",
    "Make a classic poll": "Maak een standaard poll",
    "Where are my polls": "Waar zijn mijn polls?"
  },
  "Maintenance": {
    "The application": "De applicatie",
    "is currently under maintenance.": "is momenteel in onderhoud.",
    "Thank you for your understanding.": "Bedankt voor je begrip."
  },
  "1st section": {
    "What is that?": "Wat is Framadate?",
    "Framadate is an online service for planning an appointment or make a decision quickly and easily. No registration is required.": "Framadate is een online service om snel en makkelijk een afspraak te plannen of een beslissing te nemen. Je hoeft je niet te registreren.",
    "Here is how it works:": "Het werkt als volgt:",
    "Make a poll": "Maak een poll",
    "Define dates or subjects to choose": "Voer datums of onderwerpen waaruit gekozen kan worden in",
    "Send the poll link to your friends or colleagues": "Stuur de link naar de poll naar je vrienden of collega's",
    "Discuss and make a decision": "Discussieer en neem een beslissing",
    "Do you want to": "Wil je",
    "view an example?": "een voorbeeld bekijken?"
  },
  "2nd section": {
    "The software": "Framadate",
    "Framadate was initially based on ": "is oorspronkelijk gebaseerd op ",
    "a software developed by the University of Strasbourg. Today, it is devevoped by the association Framasoft.": "software ontwikkeld door de Universiteit van Straatsburg. Het wordt tegenwoordig ontwikkeld door de Framasoft vereniging.",
    "This software needs javascript and cookies enabled. It is compatible with the following web browsers:": "Voor deze software moeten JavaScript en cookies aan staan. Het werkt met de volgende browsers:",
    "It is governed by the": "Framadate is gelicenseerd onder de",
    "CeCILL-B license": "CeCILL-B licentie"
  },
  "3rd section": {
    "Cultivate your garden": "Kweek je eigen",
    "To participate in the software development, suggest improvements or simply download it, please visit ": "Om deel te nemen aan de ontwikkeling, suggesties voor verbetering te doen of om gewoon te downloaden, ga naar ",
    "the development site": "de ontwikkeling-website",
    "If you want to install the software for your own use and thus increase your independence, we help you on:": "Als je de software wil installeren voor eigen gebruik en zo je onafhankelijkheid wil vergroten, kunnen we je helpen op:"
  },
  "PollInfo": {
    "Remove the poll": "Verwijder de poll",
    "Remove all the comments": "Verwijder alle opmerkingen",
    "Remove all the votes": "Verwijder alle stemmen",
    "Print": "Print",
    "Export to CSV": "Exporteer naar CSV",
    "Title": "Titel van de poll",
    "Edit the title": "Bewerk titel",
    "Save the new title": "Nieuwe titel opslaan",
    "Cancel the title edit": "Titel bewerken annuleren",
    "Initiator of the poll": "Initiatiefnemer van deze poll",
    "Edit the name": "Bewerk naam",
    "Save the new name": "Nieuwe naam opslaan",
    "Cancel the name edit": "Naam bewerken annuleren",
    "Email": "Email",
    "Edit the email adress": "Bewerk emailadres",
    "Save the email address": "Emailadres opslaan",
    "Cancel the email address edit": "Emailadres bewerken annuleren",
    "Edit the description": "Bewerk de beschrijving",
    "Save the description": "Beschrijving opslaan",
    "Cancel the description edit": "Beschrijving bewerken annuleren",
    "Public link of the poll": "Publieke link naar de poll",
    "Admin link of the poll": "Admin-link naar de poll",
    "Expiration date": "Vervaldatum",
    "Edit the expiration date": "Bewerk de vervaldatum",
    "Save the new expiration date": "Nieuwe vervaldatum opslaan",
    "Cancel the expiration date edit": "Vervaldatum bewerken annuleren",
    "Poll rules": "Regels voor de poll",
    "Edit the poll rules": "Bewerk de regels voor de poll",
    "Votes and comments are locked": "Stemmen en opmerkingen zijn uitgeschakeld",
    "Save the new rules": "Nieuwe regels opslaan",
    "Cancel the rules edit": "Regels bewerken annuleren",
    "Results are hidden": "Resultaten zijn verborgen.",
    "Results are visible": "Resultaten zijn zichtbaar.",
    "Password protected": "NL_Protégé par mot de passe",
    "Votes protected by password": "NL_Votes protégés par mot de passe",
    "No password": "NL_Pas de mot de passe",
    "Remove password": "NL_Supprimer le mot de passe"
  },
  "Poll results": {
    "Votes of the poll": "Stemmen",
    "Edit the line: %s": "NL_Modifier la ligne : %s",
    "Remove the line:": "Verwijder regel:",
    "Vote no for": "Stem ‘nee’ voor",
    "Vote yes for": "Stem ‘ja’ voor",
    "Vote ifneedbe for": "Stem ‘indien nodig’ voor",
    "Save the choices": "Keuzes opslaan",
    "Addition": "Totaal",
    "Best choice": "Beste keuze",
    "Best choices": "Beste keuzes",
    "The best choice at this time is:": "De beste keuze is op dit moment:",
    "The bests choices at this time are:": "De beste keuzes zijn op dit moment:",
    "Scroll to the left": "Scroll naar links",
    "Scroll to the right": "Scroll naar rechts",
    "polled user": "ondervraagde gebruiker",
    "polled users": "ondervraagde gebruikers",
    "Display the chart of the results": "Toon de grafiek met resultaten",
    "Chart": "Grafiek"
  },
  "Comments": {
    "Comments of polled people": "Opmerkingen",
    "Remove the comment": "Verwijder opmerking",
    "Add a comment to the poll": "Opmerking toevoegen aan de poll",
    "Your comment": "Jouw opmerking",
    "Send the comment": "Opmerking opslaan",
    "anonyme": "anoniem",
    "Comment added": "Opmerking opgeslagen"
  },
  "Password": {
    "Password": "NL_Mot de passe",
    "Wrong password": "NL_Mot de passe incorrect.",
    "Submit access": "NL_Accèder",
    "You have to provide a password to access the poll.": "NL_Vous devez donner le mot de passe pour avoir accès à ce sondage.",
    "You have to provide a password so you can participate to the poll.": "NL_Vous devez donner le mot de passe pour pouvoir participer à ce sondage."
  },
  "studs": {
    "If you want to vote in this poll, you have to give your name, choose the values that fit best for you and validate with the plus button at the end of the line.": "Als je wil stemmen in deze poll, moet je je naam opgeven, je keuze maken, en deze opslaan met de plus-knop aan het eind van de regel.",
    "POLL_LOCKED_WARNING": "De beheerder heeft deze poll gesloten. Stemmen en opmerkingen zijn bevroren, je kunt niet meer deelnemen.",
    "The poll is expired, it will be deleted soon.": "De poll is verlopen, hij wordt binnenkort verwijderd.",
    "Deletion date:": "Verwijderdatum:",
    "Your vote has been registered successfully, but be careful: regarding this poll options, you need to keep this personal link to edit your own vote:": "Je stem is opgeslagen. Je hebt deze persoonlijke link nodig om je stem te kunnen wijzigen.",
    "Update vote succeeded": "Stem gewijzigd",
    "Adding the vote succeeded": "Stem toegevoegd"
  },
  "EditLink": {
    "Send": "NL_Envoyer",
    "If you don't want to lose your personalized link, we can send it to your email.": "NL_Afin de ne pas perdre ce lien d'édition de vote, nous pouvons vous l'envoyer par courriel.",
    "The email address is not correct.": "NL_Courriel incorrect.",
    "REMINDER": "NL_RAPPEL",
    "Edit link for poll \"%s\"": "NL_Lien d'édition du sondage \"%s\"",
    "Please wait %d seconds before we can send an email to you then try again.": "NL_Veuillez patienter encore %d secondes avant que nous puissions vous envoyer un email, puis réessayez.",
    "Here is the link for editing your vote:": "NL_Voici le lien pour éditer votre vote :",
    "Your reminder has been successfully sent!": "NL_Votre rappel a été envoyé avec succès !"
  },
  "adminstuds": {
    "As poll administrator, you can change all the lines of this poll with this button": "Als pollbeheerder kan je alle regels van de poll wijzigen met deze knop",
    "remove a column or a line with": "verwijder een kolom of regel met",
    "and add a new column with": "en voeg een nieuwe kokom toe met",
    "Finally, you can change the informations of this poll like the title, the comments or your email address.": "Tenslotte kan je de eigenschappen van deze poll wijzigen, zoals titel, opmerkingen of je emailadres.",
    "Column's adding": "Een kolom toevoegen",
    "You can add a new scheduling date to your poll.": "Je kan een nieuwe datum toevoegen aan je poll.",
    "If you just want to add a new hour to an existant date, put the same date and choose a new hour.": "Als je alleen een nieuwe tijd wil toevoegen aan een bestaande datum, voeg deze datum dan hier toe en kies een nieuwe tijd.",
    "Confirm removal of the poll": "Bevestig het verwijderen van de poll",
    "Delete the poll": "Verwijder de poll",
    "Keep the poll": "Behoud de poll",
    "Your poll has been removed!": "Je poll is verwijderd!",
    "Poll saved": "Poll opgeslagen",
    "Poll fully deleted": "Poll volledig verwijderd",
    "Vote added": "Stem toegevoegd",
    "Vote updated": "Stem aangepast",
    "Vote deleted": "Stem verwijderd",
    "All votes deleted": "Alle stemmen verwijderd",
    "Back to the poll": "Terug naar de poll",
    "Add a column": "Kolom toevoegen",
    "Remove the column": "Kolom verwijderen",
    "Confirm removal of the column.": "NL_Confirmer la supression de cette colonne.",
    "Column removed": "Kolom verwijderd",
    "Choice added": "Keuze toegevoegd",
    "Confirm removal of all votes of the poll": "Bevestig het verwijderen van alle stemmen",
    "Keep the votes": "Behoud de stemmen",
    "Remove the votes": "Verwijder de stemmen",
    "Confirm removal of all comments of the poll": "Bevestig het verwijderen van alle opmerkingen",
    "Keep the comments": "Behoud de opmerkingen",
    "Remove the comments": "Verwijder de opmerkingen",
    "Comment deleted": "Opmerking verwijderd",
    "All comments deleted": "Alle opmerkingen verwijderd",
    "Keep votes": "Behoud de stemmen",
    "Keep comments": "Behoud de opmerkingen",
    "Keep this poll": "Behoud deze poll"
  },
  "Step 1": {
    "Poll creation (1 on 3)": "Poll aanmaken (1 van 3)",
    "You are in the poll creation section.": "Je bent in het onderdeel poll aanmaken.",
    "Required fields cannot be left blank.": "Verplichte velden kunnen niet leeg blijven.",
    "Poll title": "Poll titel",
    "Poll id": "Poll ID",
    "Customize the URL": "NL_Personnaliser le lien",
    "Poll id rules": "NL_(peut contenir des lettres, des chiffres et des tirets)",
    "Poll id warning": "NL_La modification du lien du sondage peut faciliter l'accès à ce sondage pour des personnes non désirées. Il est recommandé de le protéger par mot de passe.",
    "Votes cannot be modified": "Stemmen kunnen niet worden aangepast",
    "All voters can modify any vote": "Alle stemmers kunnen elke stem aanpassen",
    "Voters can modify their vote themselves": "Stemmers kunnen hun eigen stem aanpassen",
    "To receive an email for each new vote": "Ontvang een email bij elke nieuwe stem",
    "To receive an email for each new comment": "Ontvang een email bij elke nieuwe opmerking",
    "Only the poll maker can see the poll's results": "Alleen degene die de poll aangemaakt heeft kan de resultaten zien",
    "Use a password to restrict access": "NL_Restreindre l'accès au sondage par mot de passe",
    "The results are publicly visible": "NL_Les résultats sont visibles sans mot de passe",
    "Poll password": "NL_Mot de passe",
    "Password choice": "NL_Choix",
    "Password confirmation": "NL_Confirmation",
    "Permissions": "NL_Permissions",
    "Optional parameters": "NL_Paramètres optionnels",
    "Go to step 2": "Ga naar stap 2"
  },
  "Step 2": {
    "Back to step 1": "Terug naar stap 1",
    "Go to step 3": "Ga naar stap 3"
  },
  "Step 2 date": {
    "Poll dates (2 on 3)": "Te prikken datums (2 van 3)",
    "Choose the dates of your poll": "Kies de datums voor je datumprikker",
    "To schedule an event you need to propose at least two choices (two hours for one day or two days).": "Om een datum te prikken, moet je tenminste twee keuzes geven. (Bijvoorbeeld twee tijden op één dag of twee verschillende dagen).",
    "You can add or remove additionnal days and hours with the buttons": "Je kan extra dagen of tijden toevoegen en verwijderen met deze knoppen",
    "For each selected day, you can choose, or not, meeting hours (e.g.: \"8h\", \"8:30\", \"8h-10h\", \"evening\", etc.)": "Voor elke geselecteerde dag kan je tijden voorstellen. (Bijvoorbeeld ‘8h’, ‘8:30’, ‘8h-10h’, ‘avond’, enz.)",
    "Remove an hour": "Verwijder een tijd",
    "Add an hour": "Voeg een tijd toe",
    "Copy hours of the first day": "Kopieer de tijden van de eerste dag",
    "Remove a day": "Verwijder een dag",
    "Add a day": "Voeg een dag toe",
    "Remove this day": "NL_Supprimer ce jour",
    "Remove all days": "Verwijder alle dagen",
    "Remove all hours": "Verwijder alle tijden"
  },
  "Step 2 classic": {
    "Poll subjects (2 on 3)": "Poll keuzes (2 van 3)",
    "To make a generic poll you need to propose at least two choices between differents subjects.": "Om een poll te maken, moet je tenminste twee keuzes geven.",
    "You can add or remove additional choices with the buttons": "Je kan keuzes verwijderen of toevoegen met deze knoppen",
    "It's possible to propose links or images by using": "Links of plaatjes kan je opnemen door gebruik te maken van",
    "the Markdown syntax": "Markdown syntax",
    "Add a link or an image": "Voeg een link of plaatje toe",
    "These fields are optional. You can add a link, an image or both.": "Deze velden zijn optioneel. Je kan een link of een plaatje toevoegen of allebei.",
    "URL of the image": "URL van het plaatje",
    "Alternative text": "Alternatieve tekst",
    "Remove a choice": "Verwijder een keuze",
    "Add a choice": "Voeg een keuze toe"
  },
  "Step 3": {
    "Back to step 2": "Terug naar stap 2",
    "Removal date and confirmation (3 on 3)": "Verwijderdatum en bevestiging (3 van 3)",
    "Confirm the creation of your poll": "Bevestig het aanmaken van je poll",
    "List of your choices": "Lijst van keuzes",
    "Once you have confirmed the creation of your poll, you will be automatically redirected on the administration page of your poll.": "Als je het aanmaken van de poll hebt bevestigd, wordt je doorgestuurd naar de beheerpagina.",
    "Then, you will receive quickly two emails: one contening the link of your poll for sending it to the voters, the other contening the link to the administration page of your poll.": "Daarna ontvang je twee mails: één met de link naar je poll, die je naar de deelnemers kan sturen, de andere met een link naar de beheerpagina.",
    "Create the poll": "Maak de poll aan",
    "Your poll will be automatically archived in %d days.": "Je poll wordt over %d dagen automatisch gearchiveerd.",
    "You can set a closer archiving date for it.": "Je kunt een specifieke vervaldatum voor de poll opgeven.",
    "Archiving date:": "Vervaldatum:",
    "Your poll will automatically be archived": "Je poll wordt automatisch gearchiveerd",
    "after the last date of your poll.": "na de laatste datum van je poll."
  },
  "Admin": {
    "Back to administration": "Terug naar beheerpagina",
    "Administration": "Beheer",
    "Polls": "Polls",
    "Migration": "Migratie",
    "Purge": "Leegmaken",
    "Logs": "Logs",
    "Poll ID": "Poll ID",
    "Format": "Formaat",
    "Title": "Titel van de poll",
    "Author": "Auteur",
    "Email": "Email",
    "Expiration date": "Vervaldatum",
    "Votes": "stemmen",
    "Actions": "Acties",
    "See the poll": "Ga naar poll",
    "Change the poll": "Bewerk poll",
    "Deleted the poll": "Verwijder poll",
    "Summary": "Samenvatting",
    "Success": "Gelukt",
    "Fail": "Gefaald",
    "Nothing": "Niets",
    "Succeeded:": "Gelukt:",
    "Failed:": "Gefaald:",
    "Skipped:": "Overgeslagen:",
    "Pages:": "Pagina's:",
    "Purged:": "Leeggemaakt:",
    "Confirm removal of the poll": "Bevestig het verwijderen van de poll",
    "polls in the database at this time": "polls in de database op dit moment",
    "Purge the polls": "Maak de polls leeg"
  },
  "FindPolls": {
    "Send me my polls": "Stuur me mijn polls",
    "Polls sent": "Polls verstuurd",
    "List of your polls": "NL_Liste de vos sondages",
    "Here is the list of the polls that you manage on %s:": "NL_Voici la liste des sondages que vous administrez sur %s :",
    "Have a good day!": "NL_Bonne journée !",
    "PS: this email has been sent because you – or someone else – asked to get back the polls created with your email address.": "NL_PS : ce mail a été envoyé parce que vous – ou quelqu'un d'autre – avez demandé la récupération des sondages créés à l'aide de votre adresse email.",
    "If you weren't the source of this action and if you think this is an abuse of the service, please notify the administrator on %s.": "NL_Si jamais vous n'étiez pas à l'origine de cette action et que vous pensez qu'il s'agit d'un abus, vous pouvez nous le signaler à l'administrateur sur %s."
  },
  "Mail": {
    "Poll's participation: %s": "Poll deelname: %s",
    "Notification of poll: %s": "Bericht van poll: %s",
    "filled a vote.\nYou can find your poll at the link": "heeft een stem toegevoegd.<br/>Je kan je poll bezoeken op",
    "updated a vote.\nYou can find your poll at the link": "heeft een stem gewijzigd.<br/>Je kan je poll bezoeken op",
    "wrote a comment.\nYou can find your poll at the link": "heeft een opmerking geplaatst.<br/>Je kan je poll bezoeken op",
    "Someone just change your poll available at the following link %s.": "Iemand heeft je poll aangepast op de volgende link <a href=\"%1$s\">%1$s</a>.",
    "Someone just delete your poll %s.": "Iemand heeft zojuist je poll verwijderd \"%s\".",
    "Thanks for your trust.": "Bedankt voor je vertrouwen.",
    "FOOTER": "",
    "[ADMINISTRATOR] New settings for your poll": "[ADMINISTRATOR] Nieuwe instellingen voor je poll",
    "You have changed the settings of your poll. \nYou can modify this poll with this link": "Je hebt de instellingen van je poll aangepast.<br/>Je kan de poll aanpassen via deze link ",
    "This is the message you have to send to the people you want to poll. \nNow, you have to send this message to everyone you want to poll.": "Dit is het bericht dat je kunt doorsturen aan de deelnemers van je poll.",
    "hast just created a poll called": "heeft zojuist een poll aangemaakt met de titel",
    "Thanks for filling the poll at the link above": "Vul de poll in via bovenstaande link",
    "This message should NOT be sent to the polled people. It is private for the poll's creator.\n\nYou can now modify it at the link above": "Dit bericht moet je NIET doorsturen aan de deelnemers. Hou dit voor jezelf. <br/><br/>Je kan de poll aanpassen met bovenstaande link.",
    "Author's message": "Bericht van de auteur",
    "For sending to the polled users": "Link voor deelnemers"
  },
  "Installation": {
    "AppMail": "NL_Adresse mail de l'application",
    "AppName": "NL_Nom de l'application",
    "CleanUrl": "NL_URL propres",
    "Database": "NL_Base de données",
    "DbConnectionString": "NL_Chaîne de connexion",
    "DbPassword": "NL_Mot de passe",
    "DbPrefix": "NL_Préfixe",
    "DbUser": "NL_Utilisateur",
    "DefaultLanguage": "NL_Langue par défaut",
    "General": "NL_Général",
    "Install": "NL_Installer",
    "MigrationTable": "NL_Table de migration",
    "ResponseMail": "NL_Mail de réponse"
  },
  "Error": {
    "Error!": "Fout!",
    "Forbidden!": "NL_Interdit !",
    "Enter a title": "Voer een titel in",
    "Something is going wrong...": "Er is iets foutgegaan...",
    "Something is wrong with the format": "Er is iets foutgegaan met het formaat",
    "Enter an email address": "Voer een emailadres in",
    "The address is not correct! You should enter a valid email address (like r.stallman@outlock.com) in order to receive the link to your poll.": "Het adres is niet juist! Je moet een geldig emailadres invoeren (zoals r.stallman@outlock.com) zodat je de link naar je poll kan ontvangen.",
    "No polls found": "Geen polls gevonden",
    "There is a problem with your choices": "Er is een probleem met je keuzes",
    "You haven't filled the first section of the poll creation.": "Je hebt het eerste gedeelte van de poll niet ingevuld.",
    "Javascript is disabled on your browser. Its activation is required to create a poll.": "JavaScript is uitgeschakeld in je browser. JavaScript is nodig om een poll aan te maken.",
    "Cookies are disabled on your browser. Theirs activation is required to create a poll.": "Cookies zijn uitgeschakeld in je browser. Cookies zijn nodig om een poll aan te maken.",
    "This poll doesn't exist !": "Deze poll bestaat niet!",
    "Enter a name": "Vul een naam in",
    "The name is invalid.": "De naam is niet geldig.",
    "The name you've chosen already exist in this poll!": "De naam die je hebt gekozen, bestaat al in deze poll!",
    "Enter a name and a comment!": "Vul een naam en een opmerking in!",
    "Failed to insert the comment!": "Het is niet gelukt om de opmerking in te voegen!",
    "Failed to delete the vote!": "Het is niet gelukt de stem te verwijderen!",
    "Framadate is not properly installed, please check the \"INSTALL\" to setup the database before continuing.": "Framadate is niet juist geïnstalleerd, bekijk het 'INSTALL'-bestand voor instructies om de database in te stellen voordat je verdergaat.",
    "Failed to save poll": "Opslaan van de poll gefaald",
    "Update vote failed": "Wijzigen stem gefaald",
    "Adding vote failed": "Toevoegen stem gefaald",
    "You already voted": "Je hebt al gestemd",
    "Poll has been updated before you vote": "De poll is gewijzigd voordat je stemde",
    "Comment failed": "Opmerking mislukt",
    "You can't create a poll with hidden results with the following edition option:": "Je kan geen poll met verborgen resultaten maken met de volgende optie: ",
    "Failed to delete column": "Kolom verwijderen mislukt",
    "The column already exists": "De kolom bestaat reeds",
    "MISSING_VALUES": "Ontbrekende waarden",
    "CANT_CONNECT_TO_DATABASE": "Kan geen verbinding maken met de database",
    "Password is empty": "NL_Le mot de passe est vide.",
    "Passwords do not match": "NL_Les mots de passe ne correspondent pas.",
    "Poll id already used": "NL_L'identifiant est déjà utilisé",
    "You can't select more than %d dates": "NL_Vous ne pouvez pas choisir plus de %d dates",
    "Can't create the config.php file in '%s'.": "NL_Impossible de créer le fichier config.php dans '%s'.",
    "Failed to delete all comments": "NL_Impossible de supprimer tous les commentaires",
    "Failed to delete all votes": "NL_Impossible de supprimer tous les votes",
    "Failed to delete the comment": "NL_Impossible de supprimer le commentaire",
    "Failed to delete the poll": "NL_Impossible de supprimer le sondage",
    "Can't create an empty column.": "NL_Impossible de créer une colonne vide."
  },
  "Check": {
    "Installation checking": "NL_Vérifications de l'installation",
    "Your PHP version (%s) is too old. This application needs at least PHP %s.": "NL_Votre version de PHP (%s) est trop vieille. Cette application a besoin de PHP %s au moins.",
    "PHP version %s is enough (needed at least PHP %s).": "NL_Version de PHP %s suffisante (nécessite au moins PHP %s).",
    "You need to enable the PHP Intl extension.": "NL_Vous devez activer l'extension PHP Intl.",
    "PHP Intl extension is enabled.": "NL_L'extension PHP Intl est activée.",
    "The template compile directory (%s) is not writable.": "NL_Le dossier de compilation des templates (%s) n'est pas accessible en écriture.",
    "The template compile directory (%s) is writable.": "NL_Le dossier de compilation des templates (%s) est accessible en écriture.",
    "The config file directory (%s) is not writable and the config file (%s) dos not exists.": "NL_Le dossier du fichier de configuration (%s) n'est pas accessible en écriture et le fichier de configuration (%s) n'existe pas.",
    "The config file exists.": "NL_Le fichier de configuration existe.",
    "The config file directory (%s) is writable.": "NL_Le dossier du fichier de configuration (%s) est accessible en écriture.",
    "OpenSSL extension loaded.": "NL_L'extension PHP OpenSSL est chargée.",
    "Consider enabling the PHP extension OpenSSL for increased security.": "NL_Veuillez considérer l'activation de l'extension PHP OpenSSL pour améliorer la sécurité.",
    "date.timezone is set.": "NL_date.timezone est défini.",
    "Consider setting the date.timezone in php.ini.": "NL_Veuillez considérer la définition de date.timezone dans le php.ini.",
    "Check again": "NL_Vérifier à nouveau",
    "Continue the installation": "NL_Continuer l'installation"
  }
}