Commit 59569071 authored by Thomas Citharel's avatar Thomas Citharel
Browse files

Merge branch '1.1.4-bugfix' into 'master'

1.1.4 bugfix

See merge request framasoft/framadate!301
parents 8ce671e4 30e77a77
......@@ -106,5 +106,6 @@ $config = [
'default_poll_duration' => 180, // default values for the new poll duration (number of days).
/* create_classic_poll.php */
'user_can_add_img_or_link' => true, // user can add link or URL when creating his poll.
'markdown_editor_by_default' => true, // The markdown editor for the description is enabled by default
'markdown_editor_by_default' => true, // The markdown editor for the description is enabled by default
'provide_fork_awesome' => true, // Whether the build-in fork-awesome should be provided
];
......@@ -18,7 +18,7 @@
*/
// FRAMADATE version
const VERSION = '1.1.3';
const VERSION = '1.1.4';
// PHP Needed version
const PHP_NEEDED_VERSION = '5.6';
......
......@@ -30,6 +30,7 @@ $smarty->assign('SERVER_URL', Utils::get_server_name());
$smarty->assign('SCRIPT_NAME', $_SERVER['SCRIPT_NAME']);
$smarty->assign('TITLE_IMAGE', IMAGE_TITRE);
$smarty->assign('use_nav_js', strstr($_SERVER['SERVER_NAME'], 'framadate.org'));
$smarty->assign('provide_fork_awesome', $config['provide_fork_awesome']);
$smarty->assign('locale', $locale);
$smarty->assign('langs', $ALLOWED_LANGUAGES);
$smarty->assign('date_format', $date_format);
......
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
{"version":3,"sources":["fork-awesome.css"],"names":[],"mappings":";;;AAMA,WACE,YAAA,YACA,IAAS,+CACT,IAAS,sDAAqF,4BAAA,iDAAoE,gBAAA,gDAAkE,eAAA,+CAAqE,mBAAA,kEAAzS,cACA,YAAA,IACA,WAAA,OAEF,IACE,QAAA,aACA,KAAA,OAAA,OAAA,OAAA,KAAA,EAAA,YACA,UAAA,QACA,eAAA,KACA,uBAAA,YACA,wBAAA,UAGF,OACE,UAAA,aACA,YAAA,MACA,eAAA,KAEF,OACE,UAAA,IAEF,OACE,UAAA,IAEF,OACE,UAAA,IAEF,OACE,UAAA,IAEF,OACE,MAAA,aACA,WAAA,OAEF,OACE,aAAA,EACA,YAAA,aACA,gBAAA,KAEK,UACL,SAAA,SAEF,OACE,SAAA,SACA,KAAA,cACA,MAAA,aACA,IAAA,YACA,WAAA,OAEI,aACJ,KAAA,cAEF,WACE,QAAA,KAAA,MAAA,MACA,OAAA,MAAA,MAAA,KACA,cAAA,KAEF,cACE,MAAA,KAEF,eACE,MAAA,MAEC,iBACD,aAAA,KAEC,kBACD,YAAA,KAGF,YACE,MAAA,MAEF,WACE,MAAA,KAEC,cACD,aAAA,KAEC,eACD,YAAA,KAEF,SACE,kBAAA,QAAA,GAAA,SAAA,OACA,UAAA,QAAA,GAAA,SAAA,OAEF,UACE,kBAAA,QAAA,GAAA,SAAuC,SACvC,UAAA,QAAA,GAAA,SAA+B,SAEjC,2BACE,GACE,kBAAmB,UACnB,UAAW,UAEb,KACE,kBAAmB,eACnB,UAAW,gBAGf,mBACE,GACE,kBAAmB,UACnB,UAAW,UAEb,KACE,kBAAmB,eACnB,UAAW,gBAGf,cACE,WAAY,2DACZ,kBAAmB,cACnB,cAAe,cACf,UAAW,cAEb,eACE,WAAY,2DACZ,kBAAmB,eACnB,cAAe,eACf,UAAW,eAEb,eACE,WAAY,2DACZ,kBAAmB,eACnB,cAAe,eACf,UAAW,eAEb,oBACE,WAAY,qEACZ,kBAAmB,YACnB,cAAe,YACf,UAAW,YAEb,kBACE,WAAY,qEACZ,kBAAmB,YACnB,cAAe,YACf,UAAW,YAKP,0BACA,wBAHA,qBACA,qBAFA,oBAKJ,OAAA,KAEF,UACE,SAAA,SACA,QAAA,aACA,MAAA,IACA,OAAA,IACA,YAAA,IACA,eAAA,OAEF,aACA,aACE,SAAA,SACA,KAAA,EACA,MAAA,KACA,WAAA,OAEF,aACE,YAAA,QAEF,aACE,UAAA,IAEF,YACE,MAAA,KAIO,iBACP,QAAA,QAEO,iBACP,QAAA,QAEQ,kBACR,QAAA,QAEY,sBACZ,QAAA,QAEO,iBACP,QAAA,QAEM,gBACN,QAAA,QAEQ,kBACR,QAAA,QAEM,gBACN,QAAA,QAEM,gBACN,QAAA,QAEU,oBACV,QAAA,QAEI,cACJ,QAAA,QAES,mBACT,QAAA,QAEO,iBACP,QAAA,QAGO,iBADC,kBAED,iBACP,QAAA,QAEa,uBACb,QAAA,QAEc,wBACd,QAAA,QAEW,qBACX,QAAA,QAEQ,kBACR,QAAA,QAGK,eADC,gBAEN,QAAA,QAES,mBACT,QAAA,QAEM,gBACN,QAAA,QAEQ,kBACR,QAAA,QAES,mBACT,QAAA,QAEM,gBACN,QAAA,QAEU,oBACV,QAAA,QAEqB,+BACrB,QAAA,QAEmB,6BACnB,QAAA,QAEO,iBACP,QAAA,QAEe,yBACf,QAAA,QAGQ,kBADM,wBAEd,QAAA,QAES,mBACT,QAAA,QAEU,oBACV,QAAA,QAEM,gBACN,QAAA,QAEM,gBACN,QAAA,QAEY,sBACZ,QAAA,QAEY,sBACZ,QAAA,QAEa,uBACb,QAAA,QAEW,qBACX,QAAA,QAEQ,kBACR,QAAA,QAES,mBACT,QAAA,QAEK,eACL,QAAA,QAEM,gBACN,QAAA,QAEM,gBACN,QAAA,QAEU,oBACV,QAAA,QAEO,iBACP,QAAA,QAEQ,kBACR,QAAA,QAEM,gBACN,QAAA,QAEM,gBACN,QAAA,QAEQ,kBACR,QAAA,QAEa,uBACb,QAAA,QAEY,sBACZ,QAAA,QAEY,sBACZ,QAAA,QAEc,wBACd,QAAA,QAEa,uBACb,QAAA,QAEe,yBACf,QAAA,QAEM,gBACN,QAAA,QAEQ,kBACC,mBACT,QAAA,QAEQ,kBACR,QAAA,QAEc,wBACd,QAAA,QAGO,iBADA,iBAEI,qBACX,QAAA,QAEQ,kBACR,QAAA,QAEY,sBACZ,QAAA,QAEQ,kBACR,QAAA,QAEM,gBACN,QAAA,QAEM,gBACW,2BACjB,QAAA,QAEgB,0BAChB,QAAA,QAEgB,0BAChB,QAAA,QAEQ,kBACR,QAAA,QAEe,yBACf,QAAA,QAEe,yBACf,QAAA,QAEU,oBACV,QAAA,QAEM,gBACN,QAAA,QAEO,iBACP,QAAA,QAEM,gBACN,QAAA,QAES,mBACT,QAAA,QAEc,wBACd,QAAA,QAEc,wBACd,QAAA,QAEO,iBACP,QAAA,QAEc,wBACd,QAAA,QAEe,yBACf,QAAA,QAEa,uBACb,QAAA,QAEc,wBACd,QAAA,QAEc,wBACd,QAAA,QAEc,wBACd,QAAA,QAEiB,2BACjB,QAAA,QAEa,uBACb,QAAA,QAEY,sBACZ,QAAA,QAEgB,0BAChB,QAAA,QAEgB,0BAChB,QAAA,QAEK,eACL,QAAA,QAEY,sBACZ,QAAA,QAEa,uBACb,QAAA,QAEU,oBACV,QAAA,QAEY,sBACZ,QAAA,QAEc,wBACP,iBACP,QAAA,QAEQ,kBACR,QAAA,QAEU,oBACV,QAAA,QAEM,gBACN,QAAA,QAEO,iBACP,QAAA,QAEU,oBACV,QAAA,QAEoB,8BACpB,QAAA,QAEM,gBACN,QAAA,QAEM,gBACN,QAAA,QAEM,gBACN,QAAA,QAEK,eACL,QAAA,QAEW,qBACX,QAAA,QAGsB,gCADb,mBAET,QAAA,QAEO,iBACP,QAAA,QAEU,oBACV,QAAA,QAEQ,kBACR,QAAA,QAES,mBACT,QAAA,QAEQ,kBACR,QAAA,QAEY,sBACZ,QAAA,QAEc,wBACd,QAAA,QAES,mBACT,QAAA,QAEe,yBACf,QAAA,QAEQ,kBACR,QAAA,QAEa,uBACb,QAAA,QAEU,oBACV,QAAA,QAEU,oBACV,QAAA,QAEa,uBACF,qBACX,QAAA,QAEgB,0BAChB,QAAA,QAEiB,2BACjB,QAAA,QAEc,wBACd,QAAA,QAEK,eACL,QAAA,QAGM,gBADC,iBAEP,QAAA,QAEU,oBACV,QAAA,QAEa,uBACb,QAAA,QAEe,yBACf,QAAA,QAEW,qBACX,QAAA,QAES,mBACT,QAAA,QAEU,oBACV,QAAA,QAEiB,2BACjB,QAAA,QAEY,sBACZ,QAAA,QAEe,yBACf,QAAA,QAES,mBACT,QAAA,QAEQ,kBACR,QAAA,QAEe,yBACf,QAAA,QAEQ,kBACR,QAAA,QAES,mBACT,QAAA,QAEO,iBACP,QAAA,QAEU,oBACV,QAAA,QAEY,sBACZ,QAAA,QAEc,wBACd,QAAA,QAES,mBACT,QAAA,QAEY,sBACF,oBACV,QAAA,QAEQ,kBACR,QAAA,QAEQ,kBACR,QAAA,QAEa,uBACb,QAAA,QAEM,gBACD,eACL,QAAA,QAEO,iBACP,QAAA,QAEU,oBACV,QAAA,QAEM,gBACN,QAAA,QAEa,uBACb,QAAA,QAEc,wBACd,QAAA,QAEa,uBACb,QAAA,QAEW,qBACX,QAAA,QAEa,uBACb,QAAA,QAEmB,6BACnB,QAAA,QAEoB,8BACpB,QAAA,QAEiB,2BACjB,QAAA,QAEmB,6BACnB,QAAA,QAEO,iBACP,QAAA,QAEQ,kBACR,QAAA,QAEO,iBACP,QAAA,QAEQ,kBACR,QAAA,QAEW,qBACX,QAAA,QAEY,sBACZ,QAAA,QAEW,qBACJ,iBACA,iBACP,QAAA,QAEO,iBACD,gBACN,QAAA,QAEO,iBACP,QAAA,QAEO,iBACP,QAAA,QAEK,eACK,oBACV,QAAA,QAEM,gBACG,mBACT,QAAA,QAEW,qBACX,QAAA,QAGU,oBADJ,gBAEN,QAAA,QAEQ,kBACR,QAAA,QAIM,gBAFG,mBACA,mBAET,QAAA,QAES,mBACT,QAAA,QAES,mBACT,QAAA,QAEe,yBACf,QAAA,QAEW,qBACX,QAAA,QAEO,iBACP,QAAA,QAEO,iBACP,QAAA,QAEO,iBACP,QAAA,QAEW,qBACX,QAAA,QAEkB,4BAClB,QAAA,QAEoB,8BACpB,QAAA,QAEa,uBACb,QAAA,QAEO,iBACP,QAAA,QAEY,sBACZ,QAAA,QAEU,oBACV,QAAA,QAEY,sBACZ,QAAA,QAEa,uBACb,QAAA,QAES,mBACT,QAAA,QAGM,gBADI,oBAEV,QAAA,QAGW,qBADA,qBAEX,QAAA,QAGU,oBADD,mBAET,QAAA,QAEU,oBACV,QAAA,QAEU,oBACV,QAAA,QAEa,uBACP,gBACN,QAAA,QAGO,iBADA,iBAEP,QAAA,QAEW,qBACC,sBACZ,QAAA,QAEW,qBACX,QAAA,QAEY,sBACZ,QAAA,QAGM,gBADC,iBAEP,QAAA,QAES,mBACT,QAAA,QAEU,oBACV,QAAA,QAGW,qBADJ,iBAEP,QAAA,QAEa,uBACb,QAAA,QAEU,oBACV,QAAA,QAEgB,0BAChB,QAAA,QAEc,wBACd,QAAA,QAES,mBACT,QAAA,QAEa,uBACb,QAAA,QAEU,oBACV,QAAA,QAEQ,kBACR,QAAA,QAEQ,kBACR,QAAA,QAES,mBACT,QAAA,QAEa,uBACb,QAAA,QAEY,sBACZ,QAAA,QAEY,sBACZ,QAAA,QAEW,qBACX,QAAA,QAEQ,kBACR,QAAA,QAEa,uBACb,QAAA,QAEM,gBACN,QAAA,QAEU,oBACV,QAAA,QAEa,uBACb,QAAA,QAEmB,6BACnB,QAAA,QAEoB,8BACpB,QAAA,QAEiB,2BACjB,QAAA,QAEmB,6BACnB,QAAA,QAEY,sBACZ,QAAA,QAEa,uBACb,QAAA,QAEU,oBACV,QAAA,QAEY,sBACZ,QAAA,QAES,mBACT,QAAA,QAEQ,kBACR,QAAA,QAEQ,kBACR,QAAA,QAEc,wBACN,kBACR,QAAA,QAEU,oBACV,QAAA,QAEY,sBACZ,QAAA,QAEa,uBACb,QAAA,QAES,mBACT,QAAA,QAEQ,kBACR,QAAA,QAEY,sBACL,iBACP,QAAA,QAEY,sBACZ,QAAA,QAEU,oBACV,QAAA,QAEe,yBACf,QAAA,QAES,mBACT,QAAA,QAES,mBACT,QAAA,QAEO,iBACP,QAAA,QAES,mBACT,QAAA,QAEY,sBACZ,QAAA,QAEQ,kBACR,QAAA,QAEgB,0BAChB,QAAA,QAEU,oBACV,QAAA,QAEM,gBACN,QAAA,QAEgB,0BACL,qBACX,QAAA,QAEiB,2BACD,0BACH,uBACb,QAAA,QAEgB,0BAChB,QAAA,QAEM,gBACN,QAAA,QAEW,qBACX,QAAA,QAGc,wBADN,kBAER,QAAA,QAEU,oBACV,QAAA,QAEM,gBACN,QAAA,QAEa,uBACb,QAAA,QAEa,uBACb,QAAA,QAEW,qBACX,QAAA,QAEQ,kBACR,QAAA,QAEc,wBACd,QAAA,QAEY,sBACZ,QAAA,QAEkB,4BAClB,QAAA,QAEQ,kBACR,QAAA,QAEY,sBACZ,QAAA,QAEmB,6BACnB,QAAA,QAEQ,kBACR,QAAA,QAEQ,kBACR,QAAA,QAEqB,+BACrB,QAAA,QAEsB,gCACtB,QAAA,QAEmB,6BACnB,QAAA,QAEqB,+BACrB,QAAA,QAEO,iBACP,QAAA,QAEM,gBACN,QAAA,QAEQ,kBACR,QAAA,QAEY,sBACZ,QAAA,QAEU,oBACV,QAAA,QAEY,sBACZ,QAAA,QAEY,sBACZ,QAAA,QAEY,sBACZ,QAAA,QAEa,uBACb,QAAA,QAEQ,kBACR,QAAA,QAEc,wBACd,QAAA,QAEgB,0BAChB,QAAA,QAEU,oBACV,QAAA,QAEY,sBACZ,QAAA,QAEc,wBACd,QAAA,QAEe,yBACf,QAAA,QAEsB,gCACtB,QAAA,QAEc,wBACd,QAAA,QAES,mBACT,QAAA,QAGqB,+BADR,uBAEb,QAAA,QAGmB,6BADR,qBAEX,QAAA,QAGsB,gCADR,wBAEd,QAAA,QAGK,eADC,gBAEN,QAAA,QAEK,eACL,QAAA,QAEQ,kBACH,eACL,QAAA,QAGK,eADE,iBAEP,QAAA,QAEK,eAGA,eAFA,eACA,eAEL,QAAA,QAGQ,kBACH,eAFE,iBAGP,QAAA,QAGK,eADA,eAEL,QAAA,QAES,mBACJ,eACL,QAAA,QAEM,gBACN,QAAA,QAEW,qBACX,QAAA,QAEgB,0BAChB,QAAA,QAEiB,2BACjB,QAAA,QAEiB,2BACjB,QAAA,QAEkB,4BAClB,QAAA,QAEkB,4BAClB,QAAA,QAEmB,6BACnB,QAAA,QAEW,qBACX,QAAA,QAEa,uBACb,QAAA,QAEgB,0BAChB,QAAA,QAES,mBACT,QAAA,QAEM,gBACN,QAAA,QAEa,uBACb,QAAA,QAEc,wBACd,QAAA,QAES,mBACT,QAAA,QAEgB,0BAChB,QAAA,QAEW,qBACX,QAAA,QAEQ,kBACR,QAAA,QAEK,eACL,QAAA,QAEW,qBACX,QAAA,QAEkB,4BAClB,QAAA,QAEQ,kBACR,QAAA,QAEe,yBACf,QAAA,QAEiB,2BACjB,QAAA,QAEe,yBACf,QAAA,QAEiB,2BACjB,QAAA,QAEkB,4BAClB,QAAA,QAEO,iBACP,QAAA,QAES,mBACT,QAAA,QAES,mBACT,QAAA,QAEO,iBACP,QAAA,QAEU,oBACV,QAAA,QAEO,iBACP,QAAA,QAEY,sBACZ,QAAA,QAEQ,kBACR,QAAA,QAEQ,kBACR,QAAA,QAEM,gBACN,QAAA,QAEQ,kBACE,oBACV,QAAA,QAEO,iBACP,QAAA,QAEQ,kBACR,QAAA,QAES,mBACT,QAAA,QAEK,eACL,QAAA,QAEI,cACJ,QAAA,QAEO,iBACP,QAAA,QAEQ,kBACR,QAAA,QAEW,qBACX,QAAA,QAEgB,0BAChB,QAAA,QAEsB,gCACtB,QAAA,QAEqB,+BACrB,QAAA,QAGqB,+BADR,uBAEb,QAAA,QAEc,wBACd,QAAA,QAEY,sBACZ,QAAA,QAEc,wBACd,QAAA,QAGK,eADS,wBAEd,QAAA,QAEe,yBACf,QAAA,QAEe,yBACf,QAAA,QAEO,iBACP,QAAA,QAEiB,2BACjB,QAAA,QAEW,qBACX,QAAA,QAEQ,kBACR,QAAA,QAGM,gBADO,uBAED,sBACZ,QAAA,QAGgB,0BADF,wBAEd,QAAA,QAEO,iBACP,QAAA,QAEQ,kBACR,QAAA,QAEQ,kBACR,QAAA,QAEe,yBACf,QAAA,QAEoB,8BACpB,QAAA,QAEa,uBACb,QAAA,QAEW,qBACX,QAAA,QAEM,gBACN,QAAA,QAEQ,kBACR,QAAA,QAEQ,kBACR,QAAA,QAEU,oBACV,QAAA,QAEK,eACL,QAAA,QAEU,oBACV,QAAA,QAEO,iBACP,QAAA,QAEK,eACL,QAAA,QAEO,iBACP,QAAA,QAEM,gBACN,QAAA,QAEO,iBACP,QAAA,QAES,mBACT,QAAA,QAEgB,0BAChB,QAAA,QAEO,iBACP,QAAA,QAEc,wBACd,QAAA,QAES,mBACT,QAAA,QAEY,sBACP,eACL,QAAA,QAEK,eACC,gBACN,QAAA,QAEM,gBACN,QAAA,QAES,mBACT,QAAA,QAEY,sBACZ,QAAA,QAEY,sBACZ,QAAA,QAEU,oBACV,QAAA,QAEY,sBACZ,QAAA,QAEa,uBACb,QAAA,QAEc,wBACd,QAAA,QAEmB,6BACnB,QAAA,QAIc,wBAFA,wBACE,0BAEhB,QAAA,QAGgB,0BADJ,sBAEZ,QAAA,QAGc,wBADA,wBAEd,QAAA,QAEc,wBACA,wBACd,QAAA,QAEa,uBACb,QAAA,QAEM,gBACN,QAAA,QAES,mBACT,QAAA,QAEU,oBACV,QAAA,QAEW,qBACA,qBAGA,qBAFC,sBACH,mBAET,QAAA,QAEgB,0BAChB,QAAA,QAEI,cAEG,iBADK,sBAEZ,QAAA,QAGQ,kBADJ,cAEJ,QAAA,QAEY,sBACZ,QAAA,QAEK,eACL,QAAA,QAIa,uBAFQ,+BACV,qBAEX,QAAA,QAEe,yBACf,QAAA,QAEI,cACJ,QAAA,QAEQ,kBACA,kBACR,QAAA,QAGa,uBADP,gBAEN,QAAA,QAGe,yBADP,kBAER,QAAA,QAES,mBACT,QAAA,QAEa,uBACb,QAAA,QAEQ,kBACR,QAAA,QAEW,qBACX,QAAA,QAES,mBACT,QAAA,QAEW,qBACX,QAAA,QAEkB,4BAClB,QAAA,QAEM,gBACN,QAAA,QAGU,oBADK,yBAEf,QAAA,QAEK,eACL,QAAA,QAEY,sBACZ,QAAA,QAEM,gBACN,QAAA,QAEY,sBACZ,QAAA,QAEQ,kBACR,QAAA,QAEM,gBACN,QAAA,QAEa,uBACb,QAAA,QAEM,gBACN,QAAA,QAEY,sBACZ,QAAA,QAEQ,kBACR,QAAA,QAEe,yBACf,QAAA,QAES,mBACT,QAAA,QAEe,yBACf,QAAA,QAEa,uBACb,QAAA,QAES,mBACT,QAAA,QAEW,qBACX,QAAA,QAEW,qBACX,QAAA,QAEY,sBACZ,QAAA,QAEc,wBACd,QAAA,QAEO,iBACP,QAAA,QAEW,qBACX,QAAA,QAEI,cACJ,QAAA,QAEY,sBACZ,QAAA,QAEa,uBACb,QAAA,QAEe,yBACf,QAAA,QAEY,sBACZ,QAAA,QAEW,qBACX,QAAA,QAEY,sBACZ,QAAA,QAEQ,kBACR,QAAA,QAEe,yBACf,QAAA,QAEY,sBACZ,QAAA,QAEW,qBACX,QAAA,QAES,mBACT,QAAA,QAEK,eACL,QAAA,QAES,mBACT,QAAA,QAEW,qBACX,QAAA,QAEI,cACJ,QAAA,QAIK,eAFG,kBACA,kBAER,QAAA,QAEU,oBACV,QAAA,QAEY,sBACZ,QAAA,QAEgB,0BAChB,QAAA,QAEU,oBACV,QAAA,QAEU,oBACV,QAAA,QAES,mBACT,QAAA,QAEQ,kBACR,QAAA,QAEc,wBACd,QAAA,QAEa,uBACb,QAAA,QAEU,oBACV,QAAA,QAEW,qBACX,QAAA,QAEiB,2BACjB,QAAA,QAES,mBACT,QAAA,QAEM,gBACN,QAAA,QAEa,uBACb,QAAA,QAEY,sBACZ,QAAA,QAEa,uBACb,QAAA,QAEW,qBACX,QAAA,QAEO,iBACP,QAAA,QAEM,gBACN,QAAA,QAES,mBACT,QAAA,QAEU,oBACG,uBACb,QAAA,QAEiB,2BACjB,QAAA,QAEc,wBACd,QAAA,QAEa,uBACb,QAAA,QAEY,sBACZ,QAAA,QAEa,uBACb,QAAA,QAEe,yBACf,QAAA,QAEe,yBACf,QAAA,QAEQ,kBACR,QAAA,QAEY,sBACZ,QAAA,QAEmB,6BACnB,QAAA,QAEa,uBACb,QAAA,QAEU,oBACV,QAAA,QAEQ,kBACR,QAAA,QAEW,qBACX,QAAA,QAEY,sBACZ,QAAA,QAGK,eADE,iBAEP,QAAA,QAES,mBACT,QAAA,QAEO,iBACP,QAAA,QAEQ,kBACR,QAAA,QAEQ,kBACR,QAAA,QAEe,yBACf,QAAA,QAGc,wBADV,cAEJ,QAAA,QAEe,yBACf,QAAA,QAEU,oBACV,QAAA,QAEc,wBACd,QAAA,QAEW,qBAEG,wBADL,mBAET,QAAA,QAEW,qBACa,kCACxB,QAAA,QAEW,qBACG,wBACd,QAAA,QAEW,qBACM,2BACjB,QAAA,QAEW,qBACI,yBACf,QAAA,QAEe,yBACf,QAAA,QAEU,oBACV,QAAA,QAEc,wBACd,QAAA,QAEgB,0BAChB,QAAA,QAEa,uBACb,QAAA,QAEe,yBACf,QAAA,QAEQ,kBACR,QAAA,QAEgB,0BAChB,QAAA,QAEO,iBACP,QAAA,QAEe,yBACf,QAAA,QAEa,uBACb,QAAA,QAEa,uBACI,2BACjB,QAAA,QAEa,uBACG,0BAChB,QAAA,QAEa,uBACE,yBACf,QAAA,QAEW,qBACX,QAAA,QAEa,uBACA,uBACb,QAAA,QAGc,wBADD,uBAEb,QAAA,QAEiB,2BACjB,QAAA,QAEe,yBACf,QAAA,QAEc,wBACd,QAAA,QAEgB,0BAChB,QAAA,QAEc,wBACd,QAAA,QAEW,qBACX,QAAA,QAEY,sBACZ,QAAA,QAEkB,4BAClB,QAAA,QAEI,cACJ,QAAA,QAEW,qBACX,QAAA,QAEa,uBACb,QAAA,QAEe,yBACf,QAAA,QAEsB,gCACtB,QAAA,QAEY,sBACZ,QAAA,QAEa,uBACb,QAAA,QAEQ,kBACR,QAAA,QAEQ,kBACR,QAAA,QAES,mBACT,QAAA,QAEO,iBACP,QAAA,QAEmB,6BACnB,QAAA,QAGY,sBADR,cAEJ,QAAA,QAEQ,kBACR,QAAA,QAEO,iBACP,QAAA,QAEQ,kBACR,QAAA,QAEiB,2BACjB,QAAA,QAEkB,4BAClB,QAAA,QAEkB,4BAClB,QAAA,QAEkB,4BAClB,QAAA,QAEU,oBACV,QAAA,QAES,mBACT,QAAA,QAEW,qBACX,QAAA,QAEO,iBACP,QAAA,QAEK,eACL,QAAA,QAEY,sBACZ,QAAA,QAEc,wBACd,QAAA,QAEO,iBACP,QAAA,QAEO,iBACP,QAAA,QAEW,qBACX,QAAA,QAEW,qBACX,QAAA,QAEc,wBACd,QAAA,QAEM,gBACN,QAAA,QAEiB,2BACjB,QAAA,QAEU,oBACV,QAAA,QAEM,gBACN,QAAA,QAEc,wBACd,QAAA,QAEK,eACL,QAAA,QAEc,wBACd,QAAA,QAEU,oBACV,QAAA,QAEQ,kBACR,QAAA,QAEc,wBACd,QAAA,QAEgB,0BAChB,QAAA,QAEa,uBACb,QAAA,QAEe,yBACf,QAAA,QAEc,wBACd,QAAA,QAEiB,2BACjB,QAAA,QAES,mBACT,QAAA,QAEW,qBACX,QAAA,QAEa,uBACb,QAAA,QAES,mBACT,QAAA,QAEQ,kBACR,QAAA,QAEY,sBACZ,QAAA,QAES,mBACT,QAAA,QAEQ,kBACR,QAAA,QAEkB,4BAClB,QAAA,QAEgB,0BAChB,QAAA,QAEmB,6BACnB,QAAA,QAEO,iBACP,QAAA,QAEmB,6BACnB,QAAA,QAEsB,gCACtB,QAAA,QAES,mBACT,QAAA,QAE6B,uCAC7B,QAAA,QAGqC,+CADnB,4BAElB,QAAA,QAIM,gBAFI,oBACO,2BAEjB,QAAA,QAEO,iBACP,QAAA,QAES,mBACT,QAAA,QAGe,yBADN,mBAET,QAAA,QAEY,sBACZ,QAAA,QAEQ,kBACR,QAAA,QAEe,yBACf,QAAA,QAEU,oBACV,QAAA,QAEgB,0BAChB,QAAA,QAEiB,2BACjB,QAAA,QAEa,uBACb,QAAA,QAEO,iBACP,QAAA,QAEW,qBACX,QAAA,QAEoB,8BACE,gCACtB,QAAA,QAEI,cACU,wBACd,QAAA,QAEa,uBACb,QAAA,QAEe,yBACf,QAAA,QAEiB,2BACjB,QAAA,QAEQ,kBACR,QAAA,QAEc,wBACd,QAAA,QAEgB,0BAChB,QAAA,QAGc,wBADP,iBAEP,QAAA,QAGgB,0BADP,mBAET,QAAA,QAEa,uBACb,QAAA,QAEe,yBACf,QAAA,QAEQ,kBACR,QAAA,QAEU,oBACV,QAAA,QAEiB,2BACR,mBACT,QAAA,QAEmB,6BACR,qBACX,QAAA,QAEO,iBACP,QAAA,QAEgB,0BAChB,QAAA,QAEU,oBACV,QAAA,QAEe,yBAEG,4BADL,uBAEb,QAAA,QAEe,yBACa,sCAC5B,QAAA,QAEe,yBACG,4BAClB,QAAA,QAEe,yBACM,+BACrB,QAAA,QAEe,yBACI,6BACnB,QAAA,QAEQ,kBACR,QAAA,QAIM,gBAFG,mBACJ,eAEL,QAAA,QAES,mBACT,QAAA,QAEiB,2BACjB,QAAA,QAEiB,2BACjB,QAAA,QAEgB,0BAChB,QAAA,QAEiB,2BACH,wBACd,QAAA,QAEmB,6BACH,0BAChB,QAAA,QAEU,oBACV,QAAA,QAEM,gBACN,QAAA,QAEM,gBACN,QAAA,QAEM,gBACN,QAAA,QAES,mBACT,QAAA,QAES,mBACT,QAAA,QAEW,qBACX,QAAA,QAEa,uBACb,QAAA,QAEa,uBACb,QAAA,QAEY,sBACZ,QAAA,QAEQ,kBACR,QAAA,QAEU,oBACV,QAAA,QAEc,wBACd,QAAA,QAGc,wBADD,uBAEb,QAAA,QAEU,oBACV,QAAA,QAEU,oBACV,QAAA,QAEW,qBACX,QAAA,QAEY,sBACZ,QAAA,QAEkB,4BAClB,QAAA,QAEW,qBACX,QAAA,QAGa,uBADR,eAEL,QAAA,QAEU,oBACV,QAAA,QAEa,uBACb,QAAA,QAEY,sBACZ,QAAA,QAES,mBACT,QAAA,QAEa,uBACb,QAAA,QAES,mBACT,QAAA,QAEW,qBACX,QAAA,QAEa,uBACb,QAAA,QAEU,oBACV,QAAA,QAES,mBACT,QAAA,QAES,mBACT,QAAA,QAEW,qBACX,QAAA,QAES,mBACG,sBACZ,QAAA,QAEM,gBACN,QAAA,QAEa,uBACb,QAAA,QAEY,sBACZ,QAAA,QAEoB,8BACpB,QAAA,QAEQ,kBACR,QAAA,QAEiB,2BACjB,QAAA,QAEQ,kBACR,QAAA,QAEO,iBACP,QAAA,QAEU,oBACV,QAAA,QAEF,SACE,SAAA,SACA,MAAA,IACA,OAAA,IACA,QAAA,EACA,OAAA,KACA,SAAA,OACA,KAAM,cACN,OAAA,EAEgB,0BACA,yBAChB,SAAA,OACA,MAAA,KACA,OAAA,KACA,OAAA,EACA,SAAA,QACA,KAAA"}
\ No newline at end of file
This diff is collapsed.
......@@ -33,7 +33,8 @@ MDEWrapper.prototype.enable = function() {
status: true,
previewRender: myPreviewRender,
spellChecker: false,
promptURLs: true
promptURLs: true,
autoDownloadFontAwesome: false
});
if (this.enableButton) {
this.enableButton.addClass('active');
......@@ -59,4 +60,4 @@ MDEWrapper.prototype.disable = function() {
MDEWrapper.prototype.isEnabled = function() {
return this.simplemde != null;
}
\ No newline at end of file
}
......@@ -20,6 +20,9 @@
<link rel="stylesheet" href="{'css/style.css'|resource}">
<link rel="stylesheet" href="{'css/frama.css'|resource}">
<link rel="stylesheet" href="{'css/print.css'|resource}" media="print">
{if $provide_fork_awesome}
<link rel="stylesheet" href="{'css/fork-awesome.min.css'|resource}">
{/if}
<script type="text/javascript" src="{'js/jquery-1.12.4.min.js'|resource}"></script>
<script type="text/javascript" src="{'js/bootstrap.min.js'|resource}"></script>
<script type="text/javascript" src="{'js/bootstrap-datepicker.js'|resource}"></script>
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment